Gedragsregels

Gedragsregels Hanzerenners

Iedereen moet met een veilig gevoel kunnen deelnemen aan de activiteiten van wielervereniging Hanzerenners. Of je nou lid, trainer, bestuurslid of kaderlid bent. Samen werken we aan de club die we willen zijn. Ieder lid van de vereniging draagt hieraan zijn of haar steentje bij. Wees je ervan bewust dat je de club vertegenwoordigt tijdens clubactiviteiten of wanneer je in Hanzerennerskleding rijdt.

Om duidelijk te maken waar we als Hanzerenners waarde aan hechten, hebben we onderstaande algemene gedragsregels opgesteld. Lees ze aandachtig door en houd je eraan.

  • Renners, toeschouwers en ouders zorgen te allen tijde voor een positieve en sportieve sfeer.
  • Uitingen van agressie, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, pestgedrag, verbale of non-verbale intimidatie en voyeurisme, worden in geen enkele situatie getolereerd. Mocht hier toch sprake van zijn? Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Carel Wagteveld (vertrouwenspersoon@hanzerenners.nl).
  • We gaan respectvol om met iedereen die op een andere manier betrokken is bij de wielersport, zoals andere leden, renners, bestuurs- en kaderleden, trainers, verzorgers, ploegleiders, vrijwilligers, ouders, etc. We moedigen elkaar aan om het goede voorbeeld te geven.
  • We respecteren en waarderen de inzet van mensen die de beoefening van de wielersport mede mogelijk maken, zoals juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren, etc.
  • Bij de uitoefening van onze sport respecteren we de geldende regels in de openbare ruimte en op de openbare weg. We houden daarbij rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
  • We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen van anderen en van de vereniging intact blijven.
  • We houden samen onze sportomgeving netjes. We ruimen onze rommel op en dragen bij aan het onderhouden van een nette sportomgeving. Dat doen we ook als we in de natuur sporten.
  • Coaches, trainers, verzorgers, ploegleiders en bestuursleden kunnen een geldige VOG overleggen.