Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon Hanzerenners

Melden – praten – handelen

Binnen de Hanzerenners is een VertrouwensContactPersoon actief: Carel Wagteveld. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leden die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen alle vormen van (seksuele) intimidatie, pesten en uitsluiting.

De vertrouwencontactspersoon:
• is een luisterend oor voor de melder;
• is bekend met de route die de melder kan bewandelen;
• adviseert het bestuur bij het nemen van preventieve maatregelen.

Wie kunnen er terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
• leden
• trainers
• coaches
• ouders
• begeleiders

Heb je een vraag of wil je grensoverschrijdend gedrag melden?
Stuur dan een mail naar: vertrouwenspersoon@hanzerenners.nl