Info contributie

Lidmaatschap en contributie 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij het lid aangeeft het lidmaatschap te willen opzeggen. Opzeggingen kunnen gemeld worden door een mail te sturen naar secretariaat@hanzerenners.nl. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor het einde van het seizoen te worden doorgegeven. Dit betekent tot 1 december. Meld je je later af dan gaat je afmelding pas in aan het einde van volgend kalenderjaar. 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). De contributie voor het jaar 2021 bedraagt voor jeugdleden (7-14 jaar) € 76,62. Nieuwelingen, junioren en volwassenen betalen 107,94 Als lid word je automatisch aangemeld als lid bij de KNWU. De kosten voor het basislidmaatschap van de KNWU zijn al opgenomen in het contributiebedrag. De contributie wordt automatisch geïncasseerd in de maand april. Word je lid ná 1 juli, dan bedraagt de contributie 50% van het contributiebedrag. Word je lid ná 1 oktober, dan bedraagt de contributie 25% van het contributiebedrag.